On Sunday 26th of October Ukraine is Switching to Winter Time

Early morning, October 26, 2014, Ukraine is traditionally switching to the so-called “winter time” (Standard Time). At 4am clocks should go one hour back. Time for various electronic devices, computer monitors, mobile devices, etc. at 4:00 should show 03:00. But so called “DNR” decided to adjust their time to Moscow’s one. In the resolution of the self-proclaimed “Donetsk People’s Republic” of 24 October, at 3:00 on October 26 on its territory will be introduced “Donetsk time” that equels the fourth time zone that matches the Moscow time. Russia after three-years break has returned to the switching clocks to winter time.

This does not mean that we will have to wake up specifically to change the time. In most modern devices and gadgets is done automatically. We can switch to the winter time even the evening and just sleep for one hour more.

Seasonal time change is regulated by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 13, 1996 №509 “On procedure of time calculation on the territory of Ukraine.”

The transition to “winter time” and back to the “summer time” took place regularly in the USSR and Ukraine since 1981. First introduced in the UK in 1908 in order to save electricity and now it is used in more than 100 countries worldwide. In contrast, countries such as Japan, dont’t change time but in spring and autumn they change the start of the working day at official institutions and other enterprises.

There is an Eastern European Time in Ukraine: UTC + 2 – winter (November-March), UTC + 3 – summer (April-October). Kyiv time differs by 1 hour from the European time and 1 hour from Moscow time.

Before in winter the time difference with Moscow was 2 hours (in Russia and Belarus switching to winter time was canceled in the fall of 2011).

On September, 20th, 2011 the Ukrainian Parliament has passed a resolution to cancel the country’s transition to Winter Time, initiated by Oleg Nadosha (Party of Regions) to align Ukraine with neighbouring Russia and Belarus. But on October 18, 2011 the Parliament of Ukraine changed their mind, saying that they just don;t want to bring confusion during the Euro-2012. On the 27 October 2013 Ukraine switched to winter time without any discussions.

The other day, the State Duma of the Russian Federation also canceled its previous decision, and President Putin has signed the law. So, on October 26 Russia and the 11th time zone will set the clocks one our back in order to stay in “winter time” since then. ( OGO )

It is considered that the “normal” time is winter time, which in most countries coincide with the standard astronomical time of the time zone. Therefore, it is believed that it is necessary to cancel Summer Time, but not Winter Time.

Time changes are affecting certain physiological processes in our body. It doesn’t cause sicknesses, but the stress it brings, can be a trigger for exacerbations of different diseases.

Knowing the fact that gradual changes in the body continue for about two weeks (or rather 10-14 days), it is better to reduce the physical and emotional burden, both at work and at home during this time.

At the beginning, especially in the first three days, you need to give your body more sleep. While getting up according to the new time in the mornings, you need to go to bed as before. In any case, you need to extend the duration of sleep for one hour, regardless of which direction the clocks have been rewinded.

And of course, doctors are advised to take vitamins, especially vitamin C.

In Ukrainian:

Україна переходить на зимовий час. У ніч з суботи на неділю, 26 жовтня 2014 року, Україна традиційно переходить на так званий «зимовий» час. О 4-й ранку стрілки годинників слід перевести на 1 годину назад. А час на різноманітних електронних приладах, моніторах комп’ютерів, мобільних пристроїв тощо о 04:00 має показувати 03:00. Але в “ДНР” вирішили підлаштуватись під московський час. У постанові самопроголошеної “Донецької народної республіки” від 24 жовтня, на її території з 3:00 26 жовтня запроваджується “донецький час”, який відповідатиме четвертому часовому поясу, тобто збігатиметься з московським часом. Росія ж після трирічної перерви повернулась до переведення годинників.

Це зовсім не означає, що ми маємо спеціально для цього прокидатися й переводити свої годинники. У більшості сучасних приладів та гаджетів це відбувається автоматично. Ми можемо перевести час на зимовий ще звечора і поспати на цілу годинку більше.

Сезонне переведення годинників регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509 “Про порядок обчислення часу на території України”. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час у своєму часовому поясі до сонячного.

Перехід на «зимовий» час і назад на «літній» регулярно відбувався в СРСР та Україні з 1981 року. Вперше запроваджений у Великій Британії у 1908 р. з метою економії електроенергії і нині застосовується у понад 100 країнах світу. Натомість такі країни, як Японія, годинники не переводять – просто навесні та восени на годину зміщують початок робочого дня в офіційних установах та на підприємствах.

На території України діє східно-європейський час: UTC+2 – взимку (листопад-березень), UTC+3 – влітку (квітень-жовтень). Київський час відрізняється на 1 годину від європейського і влітку на 1 годину від московського.

А взимку різниця з московським часом досі становила 2 години (у Росії та Білорусі перехід на зимовий час було скасовано восени 2011 року).

20 вересня 2011 року Верховна Рада також проголосувала за відмову від зимового часу. Але 18 жовтня 2011 Верховна Рада Україна передумала і прийняла постанову «Про визнання такої, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України« Про зміну порядку обчислення часу на території України». Мовляв, щоб не вносити плутанину у проведення Євро-2012 з футболу. А 27 жовтня 2013 року Україна перейшла на зимовий час без жодних дискусій.

Днями Держдума Російської Федерації також відмінила свою попередню постанову, а президент Путін підписав цей закон. Тож 26 жовтня у Росії в 11 годинникових поясах переведуть стрілки назад, щоб потім зупинитися на «зимовому» часі назавжди. (OGO)

Переведення годинників зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Це не є причиною всіх цих захворювань, але стрес, ним викликаний, може стати поштовхом до загострення хвороб.

Знаючи про те, що поступова перебудова організму продовжується близько двох тижнів (а точніше 10-14 днів) на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і моральні навантаження, як на роботі, так і удома.

Якщо є можливість – відкласти якісь справи. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну. Встаючи за новим часом вранці, лягати спати потрібно по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на годину, поза залежністю, в яку сторону переводяться стрілки.

І, звичайно, лікарі радять приймати вітаміни, зокрема вітамін С.

You might also be interested to read this:

Close Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *